Klachten

Klacht?

Heeft u een klacht over uw behandeling, de praktijk of een behandelaar? In onze praktijk hebben wij een klachtenfunctionaris. Zij probeert samen met u te zoeken naar de beste oplossing voor de klacht. Dat kan een gesprek zijn met uw behandelaar. Uw klacht kunt u mailen naar klacht@sachalo.nl. Deze e-mails worden alleen gelezen door de klachtenfunctionaris. Pas later wordt dit voorgelegd aan de desbetreffende behandelaar.

Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze praktijk bij is aangesloten. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.