De preventieassistente

De preventieassistente

In onze praktijk zijn meerdere preventieassistentes werkzaam. Dit zijn over het algemeen tandartsassistentes die zijn opgeleid in het uitvoeren van preventieve handelingen en mondhygiëne. Zij voeren voornamelijk het periodiek mondonderzoek uit. Daarnaast bieden zij ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van patiëntenbehandelingen.

Hier leest u meer over de handelingen die een preventieassistente uitvoert.